نویسنده = منصور صالحی
مروری بر تکامل زبان و ژنتیک اختلالات تکلم

دوره 32، شماره 301، مهر و آبان 1393، صفحه 1509-1529

الهه کمالی؛ سید محمد موسوی؛ پدیده کریمی؛ منصور صالحی


تعیین میزان نیاز به تشخیص پیش از تولد تالاسمی در جنین‌های ناقل تالاسمی آلفای معرفی‌شده به آزمایشگاه ژنتیک

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2344-2352

میترا رمضانی؛ یداله رمضانی؛ داود امیریان مجد؛ منصور صالحی


نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی

دوره 28، شماره 116، آذر و دی 1389، صفحه 1076-1083

منصور صالحی؛ حسین آثاری؛ علی مهرابی کوشکی