نویسنده = �������������� ��������
ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1733-1744

مهدی تذهیبی؛ حسین خلیلی طهماسبی؛ مریم عادلی؛ ناهید آبدار؛ لیلا لقمانی؛ مریم مقرون؛ اکرم پورشمس؛ سید محمد حسن امامی؛ احمد اسماعیل زاده