نویسنده = محمد سعادت‌نیا
بررسی اثر اعتیاد به تریاک بر اندوتلیوم عروق

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2084-2090

امیر محمد قانعی؛ محمد سعادت‌نیا؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد


مقایسه‌ی شدت، طول مدت و فرکانس سر درد میگرنی در بیماران مبتلا به میگرن با و بدون سندرم متابولیک

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1687-1695

محمد سعادت‌نیا؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ لعیا امینی؛ مهرزاد سلماسی


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک در بیماران با اولین حمله‌ی استروک در مقایسه با بیماران با حمله‌ی مجدد و بررسی فراوانی استروک در فصول مختلف

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2875-2882

محمد‌هادی شمسایی؛ آزاده توانگر؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت‌نیا


بررسی اپیدمیولوژیک عوامل خطر استروک به تفکیک محل سکونت (شهر و روستا) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2527-2533

آزاده توانگر؛ محمد هادی شمسایی؛ احمد چیت ساز؛ مجتبی اکبری؛ محمد سعادت نیا