نویسنده = فرزان کیان ارثی
بررسی اپیدمیولوژی علل عمل جراحی ویترکتومی عمیق در مرکز چشم پزشکی فیض در استان اصفهان از سال 94-1390

دوره 35، شماره 431، خرداد و تیر 1396، صفحه 591-597

علیرضا دهقانی؛ حسن رزمجو؛ حشمت‌اله قنبری؛ فرهاد فاضل؛ فرزان کیان ارثی؛ علی صالحی؛ محمدرضا اخلاقی؛ یاسمن محسنی


گزارش توکسوپلاسما در سه قلویی

دوره 29، شماره 130، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 230-233

فرزان کیان ارثی؛ امین مسجدی؛ نجمه کرباسی