نویسنده = داریوش شهبازی
اثر امواج الکترومغناطیسی پیوسته با فرکانس پایین بر غلظت متابولیت سروتونین تولید شده در هسته‌ی رافه‌ی مغز موش‌های صحرایی بالغ

دوره 32، شماره 298، مهر و آبان 1393، صفحه 1354-1362

داریوش شهبازی؛ لیلا شیری؛ حجت‌اله علایی؛ ناصر نقدی؛ سعید کرمانی؛ حسین افروزی؛ علی کیانی؛ مجتبی اکبری


اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2330-2339

داریوش شهبازی؛ مصطفی خسروی؛ کیوان جباری؛ روح ا... قیصری