نویسنده = مجید متولی باشی
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان‌ کولورکتال: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی

دوره 36، شماره 475، خرداد و تیر 1397، صفحه 366-371

10.22122/jims.v36i475.9913

مجید متولی‌باشی؛ حلیمه رضایی؛ جعفر ملکی؛ شیدا خلیلیان


مطالعه‌ی ارتباط بین پلی‌مورفیسم A/G در ناحیه‌ی اینترونی ژن 2FGFR و سرطان پستان

دوره 32، شماره 279، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 359-367

مجید متولی باشی؛ مهسا غلام‌پور


پاسخ بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا به درمان هیدروکسی اوره

دوره 31، شماره 264، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2023-2030

مجید متولی باشی؛ طیبه قاسمی؛ سیمین همتی؛ حمید هورفر


ارتباط ژن ژلاتیناز B با سرطان ریه در افراد سیگاری و غیر سیگاری

دوره 30، شماره 205، مهر و آبان 1391

مجید متولی باشی؛ سمیه تقوایی؛ سیمین همتی


ارتباط تغییرات ژنتیکی ناحیه‌ی Yq11.223 با ناباروری مردان در جمعیت اصفهان

دوره 29، شماره 142، مرداد و شهریور 1390، صفحه 707-714

مجید متولی باشی؛ زهره حجتی؛ زهرا رضایی؛ سیمین همتی


ارتباط سیستم ترمیم نوترکیبی هومولوگ توسط مطالعه‌ی پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعالیت متاستازی سرطان کولورکتال

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 518-525

مجید متولی‌باشی؛ جعفر ملکی؛ سیمین همتی؛ حسن کربکندی