نویسنده = ���������� �������������� ������
عفونت با ویروس هپاتیت B

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

علیرضا امامی نائینی؛ کتایون طایری؛ فرزین خوروش؛ سحر امامی نائینی


اندازه گیری درجه‌ی حرارت بدن با ترمومتر مادون قرمز صماخی در مقایسه با ترمومتر جیوه‌ای دهانی

دوره 28، شماره 117، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1140-1145

علیرضا امامی نائینی؛ الهه نظری؛ سحر امامی نائینی