نویسنده = مجتبی منصوری
بررسی تأثیر دو دز داروی آگونیست آلفای میدودرین بر پیش‌گیری از وازوپلژی ناشی از پمپ قلبی- ریوی

دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396، صفحه 1249-1255

مجتبی منصوری؛ مریم اسماعیل‌زاده؛ غلامرضا معصومی


بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تجویز داروی Donepezil بر میزان بروز اختلالات شناختی پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 228-234

مجتبی منصوری؛ سید غلامرضا معصومی؛ الناز ایزدی


بررسی تأثیر تجویز پیش‌دستانه‌ی پاراستامول وریدی بر میزان درد حین و بعد ازعمل جراحی پیوند عروق کرونر قلب

دوره 34، شماره 389، مرداد و شهریور 1395، صفحه 756-762

الهام ملک احمدی؛ مجتبی منصوری؛ غلامرضا معصومی؛ محمد ابطحی


بررسی مقایسه‌ای تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تجویز داروی میدودرین بر وازوپلژی حین اعمال جراحی قلب

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 857-864

مجتبی منصوری؛ محمد ابطحی فهلیانی؛ علی مهرابی