نویسنده = محمد رضا اخلاقی
اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

دوره 29، شماره 133، خرداد و تیر 1390، صفحه 353-361

حسن رزمجو؛ حسین عطارزاده؛ لیلا رضائی؛ هوشنگ احمدیان؛ کبری نصراللهی؛ محمد رضا اخلاقی؛ حمید فشارکی؛ آزاده کرمی


بررسی نتایج فلپ ملتحمه در بیماران با زخم فعال قرنیه

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1290-1295

فرهاد فاضل؛ سید علی اکبر مرتضوی؛ محمد رضا اخلاقی؛ سمیه عینی