نویسنده = �������������������� ����������
بررسی فراوانی نسبی کاهش شنوایی در رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1471-1476

نظام الدین برجیس؛ سعید سهیلی پور؛ سیامک پورعبدیان؛ شیرین اکبری