نویسنده = حیدر علی داوری
ناهنجاری‌های آشکار مادرزادی و عوامل خطر آن در استان اصفهان 94-1393

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 9-15

10.22122/jims.v37i513.10714

حیدرعلی داوری؛ زهرا جوانمردی؛ زهره هوشنگی؛ الهام معظم


شیوع Hypernasality بعد از جراحی اولیه‌ی شکاف کام در کودکان مبتلای متولد شده مراجعه کننده به تیم شکاف کام

دوره 30، شماره 175، فروردین و اردیبهشت 1391

حیدر علی داوری؛ ملیحه زاهدی؛ فاطمه درخشنده


فراوانی عوارض پس از عمل جراحی آنوس بسته و عوامل مؤثر بر آن

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1513-1520

حیدر علی داوری؛ مسعود ناظم؛ سید ابراهیم طواف زاده