نویسنده = فرهاد تدین
بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1648-1654

فرهاد تدین؛ حمید مزدک؛ محمود صرافیان؛ مظاهر هادی؛ سید مجتبی میرهاشمی؛ محمد هاتف خرمی