نویسنده = ������ �������������� ����������
ارزیابی توانایی پروتئین نوترکیب 31Omp بروسلا ملی تنسیس در تکثیر سلول‌های طحال موش‌های ایمن شده در شرایط آزمایشگاه

دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1036-1045

امیر قاسمی؛ محمد حسین سالاری؛ امیرحسن زرنانی؛ محمود جدی تهرانی؛ رضا رنجبر


مقایسه‌ی روش‌های کشت میکروبی و PCR در تعیین آلودگی رده‌های سلولی به مایکوپلاسما

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1676-1683

محمد رضا عربستانی؛ حسین فاضلی؛ محمود جدی تهرانی؛ فاضل شکری