نویسنده = سید مرتضی حیدری
بررسی تأثیر بافری کردن و زمان تهیه‌ی محلول بی‌حسی موضعی بر درد هنگام تزریق در مخاط دهان

دوره 30، شماره 196، مرداد و شهریور 1391

ناصر کاویانی؛ مجتبی رحیمی؛ سید مرتضی حیدری؛ زهرا رحمانی