نویسنده = سید مرتضی حیدری
مقایسه‌ی اثر افزودن کتامین به سدیم تیوپنتال و پروپوفول بر کیفیت آرام‌بخشی در جراحی آب مروارید با فیکوامولسیفیکاسیون تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی داخل وریدی

دوره 42، شماره 757، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 104-112

10.48305/jims.v42.i757.0104

سید مرتضی حیدری زواره‌ای؛ داریوش مرادی فارسانی؛ سیدعلی اکبر مرتضوی؛ فاطمه سادات آل ابطحی


بررسی تأثیر بافری کردن و زمان تهیه‌ی محلول بی‌حسی موضعی بر درد هنگام تزریق در مخاط دهان

دوره 30، شماره 196، مرداد و شهریور 1391

ناصر کاویانی؛ مجتبی رحیمی؛ سید مرتضی حیدری؛ زهرا رحمانی