نویسنده = ���� ���������� ���������� ����������
مقایسه‌ی سطح سرمی تستوسترون و فراوانی نسبی انزال زودرس در بیماران مبتلا به واریکوسل و افراد طبیعی

دوره 28، شماره 124، بهمن و اسفند 1389، صفحه 2032-2038

فرهاد تدین؛ مهدی ملت؛ محمد هاتف خرمی؛ امیر عباس شه دوست؛ فاطمه سادات حق دوست