نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی تطبیقی دانش، نگرش و عملکرد مختصصین اطفال و پزشکان عمومی نسبت به عفونت ادراری اطفال

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2457-2467

آلاله قیصری؛ غلامرضا قاسمی‌ تودشکچویی؛ ریحانه جان نثاری؛ نیکو یمانی؛ علیرضا مریخی


تأثیر درمان با مهار کننده‌های گیرنده‌های آنژیوتانسین بر شاخص‌های اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1224-1228

آلاله قیصری؛ شقایق د حق‌جوی جوانمرد؛ روح‌اله شیرزادی؛ مسعود امینی