نویسنده = مهدی بصیری مقدم
تأثیر گلقند (گل سرخ) بر وضعیت شناختی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف

دوره 40، شماره 694، آذر و دی 1401، صفحه 900-907

10.48305/jims.v40.i694.0900

فاطمه کاملی؛ حسین محمدزاده مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ لیلا صادق مقدم؛ علی دلشاد نوقابی


ارتباط طول مدت ناشتایی قبل از اعمال جراحی ارولوژی با عملکرد کلیوی پس از عمل

دوره 38، شماره 595، آذر و دی 1399، صفحه 758-763

10.22122/jims.v38i595.13243

کوکب بصیری مقدم؛ فاطمه حسینی‌ مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ علی غلامزاده کافی؛ حوریه محیاپور؛ مریم مرادی


تأثیر ماساژ بر وزن‌گیری و یرقان نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلی‌روبینمی

دوره 30، شماره 183، خرداد و تیر 1391

مهدی بصیری مقدم؛ کوکب بصیری مقدم؛ مجتبی کیان‌مهر؛ عالیه جمعه‌زاده؛ فریده داودی


ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان

دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390، صفحه 1984-1991

حسین عجم زیبد؛ کوکب بصیری مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ نرجس بحری بیناباج؛ الهه رفعت