نویسنده = �������������� ��������������
کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا