نویسنده = �������� �������� ���������� ������
بررسی عملکرد تیروئید و میزان آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران مبتلا به ویتیلیگو

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2929-2635

ثمر اصغر زاده مقدم؛ فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ ماه رخسار نظریان