نویسنده = سید محمد امیر شاه کرمی
مقایسه‌ی نتایج درمانی و عوارض داروی Rebief و نوع بیوسیمیلار آن Recigen در درمان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز عودکننده

دوره 29، شماره 162، آذر و دی 1390، صفحه 1964-1974

مسعود اعتمادی‌فر؛ شبنم سهیل نادر؛ سید محمد امیر شاه کرمی؛ علی مهرابی کوشکی


تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1341-1346

علی حکمت نیا؛ مسعود اعتمادی فر؛ امیر حسین قضاوی؛ فرزانه حکمت نیا؛ امیر رضا رادمرد؛ سید محمد امیر شاه کرمی