نویسنده = جمال فقیهی نیا
تهیه و بررسی فیلم دهانی سریع حل‌شونده‌ی جدید از سالبوتامول سولفات جهت درمان آسم

دوره 30، شماره 212، آذر و دی 1391، صفحه 1818-1828

رحیم بحری نجفی؛ سید ابوالفضل مصطفوی؛ محمد رضا مدرسی؛ علیرضا رستمی ده جلالی؛ محمد پیکانپور


شیوع بیماری فیبروز کیستیک در گروهی از کودکان زیر 15 سال در ایران

دوره 30، شماره 180، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی‌نیا؛ فریده بهارزاده


بررسی میزان اثربخشی نبولایز سولفات منیزیم در درمان برونشیولیت حاد

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1229-1234

محمدرضا مدرسی؛ جمال فقیهی نیا؛ سید حسین میرلوحی؛ فرهاد پژنگ