نویسنده = صادق قربانی دالینی
بررسی مقایسه‌ای کارایی روش جدید تکثیر هم دمایی به واسطه‌ی حلقه و روش‌های متداول تشخیص هپاتیت C

دوره 31، شماره 261، آذر و دی 1392، صفحه 1876-1884

محمد کارگر؛ اعظم عسکری؛ عباس دوستی؛ صادق قربانی دالینی


چندشکلی‌های ژنتیکی vacA و cagA در سویه‌های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران گوارشی در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

عباسعلی رضاییان؛ محمد کارگر؛ نگار صعود؛ صادق قربانی دالینی