نویسنده = سید علی موسوی
ارزیابی میزان تأثیر رنگ سنگ‌‌‌های گرانیت در رادیواکتیویته‌ی طبیعی آن‌ها

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2412-2418

محمد باقر توکلی؛ محمد رضا عبدی؛ هادی نخ‌زری مقدم؛ گلزاده حاجی علیانی؛ سید علی موسوی


بررسی سطح سرمی اسید اوریک خون در بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی‌

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1690-1695

سید علی موسوی؛ محمدرضا نجفی؛ حشمت‌اله ویس کرمی؛ علی مهرابی کوشکی


فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان

دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390، صفحه 831-839

سید علی موسوی؛ مریم کوشکی؛ علی مهرابی کوشکی


دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 495-504

سید علی موسوی؛ علی مهرابی کوشکی؛ بهناز شجاعی؛ گیلگیتی کرار حسین