نویسنده = زری نخودیان
آلودگی درماتوفیتی تشک‌های کشتی در مراکز ورزشی

دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393، صفحه 1739-1745

شهلا شادزی؛ بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ دانا دانشمند


بررسی فراوانی نسبی آنتی‌‌بادی محافظت کننده‌ی هپاتیت A در بیماران مبتلا به هپاتیت B یا C مزمن در استان اصفهان

دوره 30، شماره 199، مهر و آبان 1391

پریسا شعاعی؛ لاله زیدآبادی نژاد؛ بهروز عطائی؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مجید یاران؛ مریم فروغی‌فر؛ نازیلا کساییان


پتانسیل ترمیم آسیب القا شده به DNA در سلول‌های MCF-7 به دنبال تماس با مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران با خواص مهار آروماتاز

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1183-1193

محمود اعتباری؛ قدمعلی خدارحمی؛ عباس جعفریان دهکردی؛ زری نخودیان