نویسنده = نفیسه اسمعیل
بیان پذیرنده‌های NKG2D در سطح لنفوسیت‌های CD3+ و CD56+ در نمونه خون بیماران پره‌اکلامپسی و تأثیر سیلیمارین بر فعالیت این سلول‌ها در محیط کشت

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 95-102

10.48305/jims.2022.16312

علیرضا عندلیب؛ نفیسه اسمعیل؛ الهه زارعان؛ گلزار احمدی؛ فهیمه حسینی نسب؛ محدثه طغیانی


مقایسه‌ی میزان Monocyte Chemotactic Protein-1و نیتریک اکساید در سرم افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم

دوره 30، شماره 177، فروردین و اردیبهشت 1391

فائزه محمدی؛ منیژه نریمانی؛ نفیسه اسمعیل؛ حسین یوسفی؛ عباسعلی اسکندریان؛ سید حسین حجازی


بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1669-1679

علیرضا عندلیب؛ کامران مقدس؛ فرخنده شریفی؛ نفیسه اسمعیل؛ سید جواد‌ هاشمی‌نیا؛ محمد مؤذنی