نویسنده = مرضیه رضایی
بررسی تأثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-24

محمد رضا ناصح؛ آذین وحید؛ نازنین زنگنه؛ فاطمه لالوها؛ مرضیه رضایی؛ نوید محمدی؛ فرحناز رضایی


سندرم Hemolysis, elevated liver enzyme levels, and low platelet levels (HELLP) در یک حاملگی تک قلویی عارضه‌دار شده با واکنش لوتئینی شدید؛ گزارش مورد

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2250-2256

فرحناز مردانیان؛ علی محمد طایف نیا؛ مرضیه رضایی؛ فرحناز رضائی


مقایسه‌ی دقت شناسایی ویروس سیتومگال انسانی به روش‌های Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه

دوره 30، شماره 188، خرداد و تیر 1391

مجید کمیجانی؛ محمدتقی کاردی؛ سید مرتضی جوادی راد؛ نیلوفر نقشینه؛ مرضیه رضایی؛ سیمین همتی؛ آزاده حمزه‌ئی سیچانی