نویسنده = مژگان مختاری
بررسی بیان سیکلواکسیژناز 2 در سرطان سلول‌های سنگفرشی سر و گردن

دوره 35، شماره 443، مهر و آبان 1396، صفحه 1038-1043

مژگان مختاری؛ پگاه هدایت


بررسی بیان آنتی‌ژن هسته‌ای Epstein-Barr Virus در گروهی از بیماران مبتلا به کارسینوم پاپیلاری تیروئید در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1648-1652

مژگان مختاری؛ منا بحرینی اصفهانی؛ فائقه ناجی؛ علی صفائی


بررسی سطح پلاسمایی فیبرینوژن در بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده در مقایسه با گروه شاهد

دوره 29، شماره 168، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2513-2520

مژگان مختاری؛ حمید توکلی؛ احسان پیام