نویسنده = بهنام صانعی
بررسی مقایسه‌ای عوارض زخم در برش‌ جراحی به روش‌های خط وسط (Midline) و L معکوس در اعمال جراحی لاپاراتومی

دوره 35، شماره 463، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1916-1922

10.22122/jims.v35i463.8836

بهنام صانعی؛ اسداله روشنی؛ محمدجواد طراحی؛ فرزاد کاکایی