نویسنده = ������������������� ��������
ردیابی باکتری لژیونلا در آب برج‌های خنک‌کننده

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

فرزانه بقال اصغری؛ مهناز نیک آئین؛ مریم حاتم‌زاده؛ مرضیه وحید دستجردی؛ اکبر حسن‌زاده