نویسنده = فرحناز رضایی
بررسی تأثیر درمان فاز اول بیماری پریودنتال بر فراوانی تولد نوزادان زودرس و با وزن کم در مادران باردار مبتلا به بیماری پریودنتال

دوره 32، شماره 272، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-24

محمد رضا ناصح؛ آذین وحید؛ نازنین زنگنه؛ فاطمه لالوها؛ مرضیه رضایی؛ نوید محمدی؛ فرحناز رضایی


بررسی اثر ورزش گروهی بر کاهش افسردگی در زنان: یک مطالعه‌‌ی موردی

دوره 30، شماره 212، آذر و دی 1391، صفحه 1856-1861

زینب رشیدی؛ علی رشیدی؛ رضا روزبهانی؛ فرحناز رضایی


کاربرد GIS در تحقیقات پزشکی راهکاری در جهت پیش‌گیری از بیماری

دوره 29، شماره 164، آذر و دی 1390، صفحه 2087-2093

عبداله سیف؛ معصومه رشیدی؛ رضا روزبهانی؛ نغمه‌السادات دهدشتی؛ پریناز پورصفا؛ فرحناز رضایی