نویسنده = ������������ ����������
بررسی رابطه‌ی بین استفاده از کلوپیدوگرل با میزان خونریزی و نیاز به ترانسفوزیون حین و بعد از عمل پیوند عروق کرونر

دوره 31، شماره 270، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2382-2389

کیوان باقری؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ محمد علی عطاری؛ مسعود ناظم؛ جواد احمدی؛ مهدی خزایی


بررسی ارتباط بین مدت زمان نگهداری فرآورده‌های خونی مصرف شده با ناخوشی و مرگ و میر پس از عمل در بیماران کاندید عمل بای‌پاس عروق کرونر

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2289-2297

کیوان باقری؛ سینا طالبی؛ محمدرضا نجارزادگان؛ امید آقاداودی؛ مجتبی اکبری