نویسنده = سیلوا هوسپیان
بررسی میزان و علل مرگ و میر بیمارستانی کودکان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان در سال‌های 96-1391

دوره 37، شماره 556، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1361-1368

10.22122/jims.v37i556.12187

مهریار مهرکش؛ رسول کرمانی؛ رویا سادات حسینی‌فرد؛ ندا مستوفی‌زاده؛ سیلوا هوسپیان


بررسی ژنتیکی ژن TTF2 در کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید ناشی از دیس‌ژنزی غده‌ی تیرویید

دوره 30، شماره 189، خرداد و تیر 1391

فروزنده محجوبی؛ مهین ‌هاشمی‌پور؛ رامین ایران‌پور؛ مسعود امینی؛ سیلوا هوسپیان


بررسی توصیفی روند رشد کودکان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 29، شماره 167، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2437-2446

آوات فیضی؛ مهین هاشمی‌پور؛ سیلوا هوسپیان؛ زینب امیرخانی؛ رویا کلیشادی؛ کمال حیدری؛ علی سجادی؛ مسعود امینی