نویسنده = حمید میر محمد صادقی
کلون و بیان مولکولی ژن رتپلاز در سلول‌های باکتری اشریشیا کولی با استفاده از پروموتر tac

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1911-1918

صفیه آقاعبداللهیان؛ محمد ربانی؛ کامران قائدی؛ حمید میر محمد صادقی


ارتباط مشکلات پس از عمل جراحی بای‌پاس عروق کرونر با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 6 در بیماران ایرانی

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1750-1759

یاسمن قائمی؛ علی‌محمد سبزقبایی؛ محسن میر محمد صادقی؛ محمد ‌هاشمی؛ بهرام سلیمانی؛ حمید میر محمد صادقی