نویسنده = ���������� �������� ������������ ����������
تأثیر مکمل پروتئین Whey ایزولات و تمرین مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی-عروقی در مردان جوان دارای اضافه وزن

دوره 30، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1391

فرهاد احمدی کانی گلزار؛ داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ حسین مجتهدی؛ سید محمد مرندی