نویسنده = مجید رضوانی
مقایسه‌ی سطح مقطع و ارتشاح چربی عضلات پارا اسپاینال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و حاد

دوره 36، شماره 474، خرداد و تیر 1397، صفحه 337-343

10.22122/jims.v36i474.9763

مجید رضوانی؛ محمدرضا اکرمی؛ مجتبی اکبری؛ همایون تابش؛ علی اکرمی


بررسی اثر بی‌حسی نخاعی به عنوان عامل خطر در ایجاد کمردرد در زنان بعد از انجام سزارین

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 32-37

همایون تابش؛ سید بهرام سیف؛ فرناز فرخ‌نیا؛ مجید رضوانی؛ آرین تابش


بررسی تأثیر آمادگی روده‌ای بر میزان خونریزی حین عمل در بیماران فیوژن مهره‌ای کمر

دوره 34، شماره 398، مهر و آبان 1395، صفحه 1049-1053

مجید رضوانی؛ رضا عباسی منجزی