نویسنده = ���������������� ��������
بررسی شیوع قارچ مخمری کاندیدا در پوست و ضایعات آکنه در بیماران

دوره 30، شماره 189، خرداد و تیر 1391

طیبه اعتضادی؛ زهره حاج حیدری؛ علیرضا کلارستاقی؛ آیت‌الله نصرالهی عمران؛ طاهره شکوهی؛ محمدتقی هدایتی