نویسنده = ��������������������� ��������������
گزارش یک مورد بلوک کامل قلبی در بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور

دوره 30، شماره 202، مهر و آبان 1391

علی‌رضا ملکی؛ باقر نیک‌یار؛ امیررضا بیک‌محمدی؛ هادی ملکی