نویسنده = خسرو نقیبی
بررسی تأثیر سن و جنسیت بر شدت درد حاد بعد از عمل جراحی کاتاراکت تحت بی‌حسی موضعی و آرام‌بخشی

دوره 34، شماره 414، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1627-1633

داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ شیوا طاهری؛ بابک علی کیایی؛ مجتبی رحیمی ورپشتی


بررسی تأثیر سن و جنس بر شدت درد حاد بعد از عمل ویترکتومی عمیق تحت بیهوشی عمومی

دوره 34، شماره 415، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1660-1665

داریوش مرادی فارسانی؛ فیروزه اکرمی؛ خسرو نقیبی؛ بابک علی کیایی؛ بهزاد ناظم‌الرعایا


بررسی عوامل مؤثر بر سردرد پس از عمل جراحی کاتاراکت

دوره 34، شماره 370، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 56-63

مجتبی رحیمی؛ خسرو نقیبی؛ هادی یزدانیان


بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان

دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390، صفحه 1542-1553

خسرو نقیبی؛ کامران منتظری؛ سید سلمان خلیفه سلطانی