نویسنده = �������� ��������
بررسی وجود آنتی‌بادی دسموگلین 1 در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2954-2961

فریبا جعفری؛ تالیتا دووریس؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ نوشین لطفی؛ هنری پاس