نویسنده = ������������������������� ����������
بررسی عفونت‌های قارچی در زخم‌های بیماران سوختگی در اصفهان

دوره 35، شماره 447، مهر و آبان 1396، صفحه 1225-1232

بیان کمشکی؛ مصطفی چادگانی‌پور؛ جواهر چعباوی‌زاده؛ سیما یادگاری