نویسنده = �������������� �������� ����������
بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2291-2298

اکبر پیرزاده؛ محمد علیمحمدی؛ سوره علاف اکبری؛ خاطره عیسی زاده‌فر؛ مسعود انتظاری اصل


تأثیر دگزامتازون در پیشگیری از لرز پس از عمل جراحی

دوره 30، شماره 209، آذر و دی 1391، صفحه 1639-1649

مسعود انتظاری اصل؛ خاطره عیسی‌زاده فر


مقایسه‌ی اثرات شیاف ایندومتاسین، دیکلوفناک و استامینوفن بر شدت درد و میزان مصرف مخدر بعد از عمل جراحی سزارین

دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391

قدرت اخوان اکبری؛ مسعود انتظاری اصل؛ خاطره عیسی‌زاده‌فر