نویسنده = مینا نجاتی
بررسی مروری اثربخشی و ایمنی داروهای ضد عامل نکروز دهنده‌ی تومور (TNF) در درمان انواع آرتریت

دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391، صفحه 1599-1610

مینا نجاتی؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ محمدرضا مبینی‌زاده؛ پریسا ابویی؛ هادی بیهقی


ارزیابی فناوری سلامت داروی اینفلیکیسماب: مرور مطالعات نوع دوم

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

محمدرضا مبینی‌زاده؛ علیرضا اولیایی‌منش؛ شیلا دعایی؛ مینا نجاتی؛ پریسا ابویی؛ مهدی آزادبخت؛ محبوبه ولدخانی