نویسنده = ��������������������� ����������
بررسی ضریب حساسیت و کینتیک مرگ اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به نانوذرات اکسید روی و اکسید مس

دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391

ادریس حسین‌زاده؛ محمدرضا سمرقندی؛ محمدیوسف علیخانی؛ حاتم گودینی؛ قدرت‌الله شمس خرم‌آبادی