نویسنده = ���������� ������������
تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2785-2796

فریبرز مکاریان؛ ندا عبدیزدان؛ ندا معتمدی؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ فریبا‌ ها‌شمی؛ مائده عباسی