نویسنده = مسعود امینی
استفاده از نشانگر تک نوکلئوتیدی MT1XT20 برای تشخیص ناپایداری میکروستلایت در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان کولون ارثی غیر پولیپی (HNPCC)

دوره 33، شماره 362، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2120-2130

نجمه فراهانی؛ پروانه نیک‌پور؛ محمدحسن امامی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ مهرداد زینلیان؛ رسول صالحی


اسیدهای نوکلئیک جنینی در خون مادر برای تشخیص غیر تهاجمی پیش از تولد

دوره 33، شماره 363، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2213-2218

میثم مصلایی؛ رسول صالحی


ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب HEK با بیان بالای TOSO/FAIM3 و ارزیابی بیان آن

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 171-182

ناهید حیدری هفشجانی؛ شمسی نادری؛ رسول صالحی؛ پروانه نیک‌پور؛ مهران مدرس صادقی؛ زهرا حجازی؛ حسین خان‌احمد


سلول‌های جنینی در خون مادر: جنبه‌های بالینی و تکنیکی

دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2165-2173

میثم مصلایی؛ رسول صالحی


بررسی بیان نسبی 103-miR در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی مدل رت مبتلا به دیابت نوع 2 و پیش دیابت

دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393، صفحه 1746-1756

نسیمه وطن دوست؛ صدیقه مؤمن‌زاده؛ سارا کمالی؛ رسول صالحی


بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم Insertion/deletion5397-5383 ژن رمزگذار دومن ایمونوگلوبولینی و موسینی نوع یک سلول T با آسم و سطح ایمونوگلوبولین E تام سرمی در بیماران مبتلا به آسم و افراد سالم

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1423-1432

هدایت‌اله شیرزاد؛ رضوان مشکات؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ رسول صالحی؛ رامین قاسمی؛ مرتضی هاشم‌زاده؛ علی مسیبیان؛ شهربانو پرچمی برجویی


بررسی میزان بیان ژن Cbfa1 طی تمایز استئوژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 640-648

عبدالرضا دارائی؛ علی اصغر غفاری‌زاده؛ بتول هاشمی‌بنی؛ رسول صالحی؛ محمد صالحی؛ وحید بهرام‌ بیگی


ارتباط میکروآلبومینوری و ژن cagA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 30، شماره 193، مرداد و شهریور 1391

زهرا ملاباشی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی


بررسی ارتباط میکروآلبومینوری و ژن VacA هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو از طریق PCR نمونه‌ی مدفوع

دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391

لطیفه عبداللهی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ مسعود امینی؛ رسول صالحی