نویسنده = ���������������� �������� ������������ ��������
ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به آکنه با توجه به سن، جنس، شدت و سابقه‌‌ی بیماری

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3008-3015

غلامحسین غفارپور؛ وحید ابراهیمی وسطی کلایی؛ میرهادی عزیزجلالی