نویسنده = بهزاد ذوالفقاری
بررسی تأثیر عصاره‌ی انار در بیان پروتئین کلاژن نوع II، نشانگر ویژه‌ی غضروف در روند کندروژنز سلول‌های بنیادی

دوره 35، شماره 453، آذر و دی 1396، صفحه 1540-1545

10.22122/jims.v35i453.8822

مهری کتانی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ میترا سلیمانی؛ علی والیانی؛ بتول هاشمی‌بنی


اثر ژل موضعی بومادران همراه با تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز جلدی حاد نوع روستایی

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3080-3086

فریبا جعفری؛ محمد علی نیلفروش زاده؛ ناصر توکلی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ فرود شهبازی