نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی نتایج غربالگری شنوایی همگانی در نوزادان با استفاده از روش‌های TEOAE و ABR: مطالعه‌ی مقطعی توصیفی همراه با مروری بر منابع

دوره 30، شماره 201، مهر و آبان 1391

محمد ترکمن؛ سوزان امیرسالاری؛ مسعود قاسمی ‌فیروزآبادی؛ شهلا افشار پیمان؛ زهره کاوه منش؛ فاطمه بیرقدار؛ سیدناصر سیداسماعیلی؛ امین صبوری