نویسنده = مسعود قربانی
بررسی وجود سوراخ کاروتیکوکلنویید در جمجمه‌های موجود در بخش علوم تشریح و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391، صفحه 1579-1585

مسعود قربانی؛ غلامرضا دشتی؛ زینب کریمی؛ محمدمهدی میرحسینی؛ رحیم گل محمدی


مقایسه‌ی میزان بروز مارکرهای شاخص استئوبلاست‌های متمایز شده از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی در مدل‌های کشت تک لایه‌ای و Pellet

دوره 30، شماره 186، خرداد و تیر 1391

بهنام حیرت؛ سامان اکبرزاده؛ فرزانه صادقی؛ مسعود قربانی؛ وحید بهرام بیگی؛ وحید گوهریان؛ بتول‌ هاشمی‌بنی