نویسنده = بهنود هدایت‌پور
بررسی میزان آگاهی درباره‌ی راه‌های سرایت و پیشگیری از سایتومگالوویروس مادرزادی در پزشکان و پرستاران

دوره 30، شماره 222، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2520-2526

شراره مقیم؛ مهند زنوبه؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حسین فاضلی


‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

دوره 30، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1391

شراره مقیم؛ عبدالحکیم غزالی؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصراصفهانی؛ جمشید فقری؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی